Fertiliteit

Zwanger worden is een kwestie van kans die bepaald wordt door mannelijke en vrouwelijke factoren. Elke maand is er een nieuwe kans op een zwangerschap. Bij een normale kans zijn bijna alle vrouwen binnen 1 jaar en de helft al binnen 3 maanden zwanger. Als deze kans door wat voor oorzaak dan ook kleiner is, duurt het dus langer voordat een zwangerschap optreedt. Mensen met een kleine kans worden minder vruchtbaar genoemd. Pas als er geen enkele kans op zwangerschap is, is er sprake van onvruchtbaarheid.

In Nederland wordt 1 op de 5 (echt)paren geconfronteerd met een probleem op het gebied van vruchtbaarheid. Hiermee wordt bedoeld dat er na 1 jaar van proberen zwanger te worden, geen zwangerschap is opgetreden. Bij velen speelt het toeval een rol: zij zijn normaal vruchtbaar, maar is het toevallig niet gelukt binnen 1 jaar zwanger te worden. Zij kunnen echter wel een kind krijgen, ook zonder behandeling.

Wanneer een arts geraadpleegd is en de fertiliteitsproblematiek eenmaal als probleem wordt bevestigd, breekt een periode aan van veel onderzoek en eventueel behandeling. Dit is vaak erg belastend en vraagt veel tijd. Gebleken is dat veel (echt)paren dit als een moeilijke tijd ervaren.

Voor onderzoek en behandeling van (eventuele) vruchtbaarheidsstoornissen word je verwezen naar het SJG Weert, afdeling Gynaecologie. 0495 – 57 23 70

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken