Gehoortest

In Nederland krijgen alle pasgeborenen de gehoorscreening aangeboden. De hielprik en de gehoorscreening worden tijdens hetzelfde huisbezoek aangeboden, tussen de 4e en 7e dag na de geboorte.

De neonatale gehoorscreening heeft als doel om kinderen met een permanent gehoorverlies van minimaal 40 Decibel (dB) aan 1 of beide oren tijdig op te sporen, zodat bij kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart kan worden met een passende interventie.

De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd door een medewerker van een JGZ-organisatie of de kraamzorg. De gehoorscreening wordt dan aangeboden op het consultatiebureau, als het kind enkele weken oud is. Als kinderen langer dan drie weken in het ziekenhuis verblijven dan wordt de kinderarts om toestemming gevraagd om de gehoorscreening vier à vijf weken na de geboorte in het ziekenhuis aan te bieden.

Voor meer informatie klik hier.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken