Hoe verloopt de behandeling verder?

Een pasgeborene wordt altijd met antibiotica via het infuus behandeld. De baby wordt bewaakt met een hart en ademhalingsmonitor gedurende de eerste acute fase. Vaak zijn er voedingsproblemen tijdens een infectie. Dan kan het nodig zijn om voeding via een neus-maagsonde te geven.

Als het bloedonderzoek bij herhaling geen infectietekenen laat zien worden de antibiotica na enkele dagen weer gestopt. Wordt er wel een bacteriële infectie vastgesteld dan wordt de duur van de antibioticum kuur bepaald door de soort infectie en de precieze verwekker.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken