Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding

Bij begeleiding en ondersteuning bij borstvoeding zijn veel verschillende zorgaanbieders betrokken. De borstvoedingsketen begint bij de ouders zelf en loopt via de verloskundige, via zorgaanbieders in ziekenhuizen, de kraamzorg en huisartsen tot en met de jeugdgezondheidszorg, met daarbij verschillende samenwerkingspartners (lactatiekundigen, borstvoedingorganisaties, diëtisten, kinderdagverblijven). Gebleken is dat zorgverleners tegenstrijdige informatie en ondersteuning bieden. Dit leidt tot verwarring die het zelfvertrouwen aantast en tot verschillen in succespercentages en belevingen van moeders.

De richtlijn is ontwikkeld voor diegenen die te maken hebben met moeders die borstvoeding (willen) geven. Dit zijn verloskundigen, kraamverzorgenden, lactatiekundigen, artsen, verpleegkundigen, (dokters)assistenten en diëtisten in ziekenhuizen en organisaties voor thuis- en/of kraamzorg en vrijwilligers bij de borstvoedingorganisaties. Medewerkers van kinderdagverblijven behoren niet tot de primaire doelgroep, maar ook voor hen biedt de richtlijn waardevolle informatie.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken