Welke kinderen hebben een vergrote kans op een lage bloedsuiker spiegel

Omdat de verschijnselen zo aspecifiek zijn worden bepaalde baby’s gescreend op lage bloedsuiker door op gezette tijden bloed te prikken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Prematuren (te vroeg geboren kinderen). Zij hebben een minder grote voorraad.
  • Dysmaturen (kinderen met een te laag geboortegewicht)
  • Macrosomen (kinderen met een te hoog geboorte gewicht)
  • Kinderen van moeders met suikerziekte (Diabetes mellitus) of zwangerschaps suikerziekte (Diabetest gravidarum), die daarvoor insuline of een dieet moeten gebruiken.
  • Kinderen met een zuurstofgebrek bij de geboorte (asfyxie)
  • Kinderen met een ernstige infectie
  • Kinderen met te stroperig bloed (hyperviscositeitssyndroom)

Bloed wordt afgenomen door een prikje in de hiel. Als de gemeten waarden steeds normaal zijn, wordt na een aantal maal prikken gestopt met de controles.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken